България:

+359 885 853 072

+359 888 076 438

+359 579 628 68

fax: +359 579 624 09

realestate@albena.bg


Русия:

+7 495 726 58 98

albena-moskva@mail.ru

Избери език:
За нас

Корпоративен профил

"Албена" АД е най-голямата хотелиерска компания в България, която е частно публично акционерно дружество, листвано на Българската фондова борса. Компанията предлага завършен туристически продукт в курортните комплекси Албена и ваканционно селище Приморско, използвайки предимствата на черноморското крайбрежие за развитие на морски туризъм. Дружеството притежава 49 хотела, от които 43 в курортния комплекс Албена, 3 в Приморско, 2 в Бялата Лагуна и един в Швейцария. Курортният комплекс е създаден през 1969 г., а през 1997 г. е приватизиран. След приватизацията в комплекса се осъществяват мащабни реконструкции и ново строителство с цел повишаване на цялостното качество на предлагания продукт. Освен хотелите "Албена" АД разполага с цялата земя и туристическа инфраструктура в комплекса, много добре развита спортна база, конферентни зали, балнеологичен и здравен център и участия в голям брой фирми, осигуряващи допълнителни услуги за посетителите. Албена АД има дългогодишно сътрудничество с водещи туроператорски фирми от Германия, Русия, Англия, Франция, Бенелюкс, Румъния, Балкански страни и др.. В последните години "Албена"АД отделя значителни средства за придобиването на терени по Черноморието, окрупняването им, извършването на предпроектни проучвания и подготовката за реализация на цялостни инвестиционни проекти. Те се изразяват в изграждането на къщи, апартаменти, хотели, ресторанти, СПА центрове, търговски площи, басейни и озеленяване. Особено значение се отдава на местоположението, на което ще бъдат реализирани инвестиционните проекти. Терените са разположени непосредствено до плажа и пясъчните дюни, в близост до природни резервати и с възможност за съчетание с планински туризъм.

Съществуващият към Дружеството Център за професионално обучение предоставя множество възможности за квалификация, като осъществява oбучение в множество области свързани с туризма и дейсността на Албена АД в частност. В този смисъл Дружеството има сериозeн опит в обучения и е приело за своя политика развитието на компетенциите на персонала си, което е гаранцията за успеха на Албена АД. Дружеството притежава сериозен потенциал, придобит от управлението на големи бюджети.

 

Призови отличия

  • "Най-добро корпоративно управление" в България за 2002 г
  • "Работодател на годината" в България за 2005, 2006 и 2007 г.

 

Фирмена стратегия

Стратегията на "Албена" АД е да се утвърди като морски курорт с високи стандарти на обслужване на ниво четири звезди хотели, както и интензивно развитие на съпътстващите туризма дейности осъществено чрез дъщерните дружества на компанията.

files/upload/AboutUs/CompanyStrategy.jpg

Диверсификацията на туристическия продукт е съществен фактор за привличане на нови клиенти и разширяване на пазарния дял, чрез развитие на:

  • Отлични условия за професионални и любителски спортни изяви;
  • Балнео, козметичен и здравен туризъм;
  • Конгресни, бизнес и инсентив пътувания;


Албена прилага интензивна инвестиционна политика, а именно:

  • Обновяване на материално техническата база в туристическия сектор с цел повишаване качеството на продукта;
  • Изграждане на ваканционни комплекси на първа линия по Българското черномория;
  • Развитие на селско стопанство;
  • Последователната политика за обучение и развитие на човешките ресурси на дружеството е нашата гаранция за успех;

Наша цел е последователно въвеждане и прилагане на принципите на тотално управление на качеството.

     

Офис сграда - Варна
Офис сграда - Варна

Сградата е сред най-впечатляващите постройки в централната част на морската столица. Построена в началото на миналия век, днес тя е паметник на...

Още
Вили "Тихия кът"
Вили "Тихия кът"

„Тихия кът” е луксозен жилищен комплекс от затворен тип, разположен в естествен парк, в непосредствена близост до морският бряг и пешеходната...

Още